22.10.2013

Dzień Patrona Szkoły.

Dnia 22 października br. obchodziliśmy uroczyście Dzień Patrona Szkoły - Św. Jana Kantego. Święto to w tym roku szkolnym miało wyjątkową oprawę. O godz. 8.00 uczniowie klas IV - VI i klas I - III gimnazjum wraz ze swymi wychowawcami, katechetami oraz Dyrekcją Szkoły wyjechali na obchody święta Patrona do Krakowa, miasta, w którym żył i pracował Jan z Kęt.

Kult św. Jana Kantego jest do dnia dzisiejszego żywy. Jest on bowiem czczony przede wszystkim jako patron uczącej się i studiującej młodzieży. Wśród wielu cnót św. Jana wybija się jego ogromna, mrówcza pracowitość.. Do cnót świętego tradycja zalicza się też jego prawdomówność. Był także miłosierny dla potrzebujących.

O 10 uczestniczyliśmy w uroczystej Mszy Św. w Kolegiacie Św. Anny, miejscu Jego pochówku. Następnie udaliśmy się do Collegium Maius. Na początku zwiedziliśmy celę naszego Patrona. Pomieszczenie, w którym mieszkał św. Jan Kanty, składało się dawniej z dwóch izb. Obecnie mieści kaplicę św. Jana Kantego.Następnie chodziliśmy śladami Świętego po Krakowie. Ostatnim punktem naszej wyprawy było Centrum Jana Pawła II w Łagiewnikach.

Był to dzień szczególny. Każdy przeżył go na swój sposób, często w zamyśleniu podążając ścieżkami Jan Kantego i dowiadując się o Nim wielu ciekawych rzeczy.

Zobacz galerię zdjęć

powrót