02.03.2012

Ranking gimnazjów powiatu wadowickiego.

W piątek 2 marca br. w „Tygodniku Małopolskim”, dodatku do „Gazety Krakowskiej” został umieszczony ranking gimnazjów powiatu wadowickiego. Ranking ten został opracowany na podstawie wyników ubiegłorocznych egzaminów końcowych w gimnazjach.

Ranking ten został opracowany na podstawie wyników ubiegłorocznych egzaminów końcowych w gimnazjach. Przypomnijmy, że egzamin gimnazjalny składa się z części humanistycznej, matematyczno-przyrodniczej i językowej. Z każdej części egzaminu uczeń mógł uzyskać maksymalnie 50 punktów.

W powiecie wadowickim są 44 gimnazja. Gimnazjum nr 7 w Barwałdzie Średnim znalazło się na VI miejscu ze średnią ze wszystkich części egzaminu końcowego 31,17 . W części humanistycznej średnia wyniosła 31,0 pkt, w części matematyczno-przyrodniczej - 30,32, a w językowej- 32,20.

powrót